ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง การแสดงผลบางส่วนอาจไม่สามารถแสดงผลได้ ทางผู้ดูแลจะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.บางขันหมาก

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้กำหใด้มีการเลือกตั้
อ่านเพิ่มเติม

ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบต.บางขันหมาก

กิจกรรม Big Cleaning Day 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Dayโดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนั

โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ ประจำปี 2564

โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ งานปิดทองชักรูปหลวงปู่ทอกลัก สุวรรณสาโร ประจำปี 2564 ณ วัดอัมพวัน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีในวันที่ตุล

ลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี #ลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ครั้งที่ ณ วัดอัมพวัน ตำ

สืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งมอญบางขันหมากลพบุรี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหาร

กิจกรรม “แปลงขยะปัน ปันสุข”

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรม "แปลงขยะ ปันสุข" โดยการรับบริจาค ขยะรีไซเคิล จาก ประชาชนชาวตำบลบางขันหมาก โดยรายได้จาการขายข

จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณศูนย์พักคอยตำบลบางขันหมาก

ในวันที่  17 สิงหาคม พ.ศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากนำโดย นางณัฐกานต์  เขื่อนจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมเจ้าห

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารอบต.บางขันหมาก

นายธนู   เพชรพรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
เบอร์โทร 081-9941237

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย