“อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก” วิสัยทัศน์การพัฒนา “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ”

ita

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน/ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 อยู่ในระดับ AA ได้รับคะแนน 98.58 

ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.บางขันหมาก

กิจกรรมอบต.บางขันหมาก

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย