ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจัดจัการขยะมูลฝอยชุมชน (แยกก่อนทิ้งฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนกรกฎาคม 2562

แผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2562

แผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมอบต.

Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 256...

ลอยผ้าป่าทางเรือ ปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางข...

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 256...