ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนกรกฎาคม 2562

แผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2562

แผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมอบต.

Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 256...

ลอยผ้าป่าทางเรือ ปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางข...