“อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่นหลวงปู่ทอกรัก” วิสัยทัศน์การพัฒนา “ บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเฟื่องฟู ประชาชนมีความรู้ ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี ”

ITA-Bangkanmark 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอเชิญชวนผู้ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA) ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2565  ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.บางขันหมาก

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิท-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบ
อ่านเพิ่มเติม

รายงานสรุปผลโครงการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอรายงานสรุปผลโครงการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม
อ่านเพิ่มเติม

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบต.บางขันหมาก

โครงการพัฒนาเยาวชนนักสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม ให้รู้เท่าทันและฉลาดในการใช้สื่อดิจิทัล ประจำปี 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

โครงการโคกหนองนา ลพบุรี ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ 9,990  ต้น เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 09.00 น.  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการโคกหนองนา ลพบุรี

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  ครั้งที่ 1

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  ครั้งที่ 1 เวลา 10.00 น. นำโดย

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดกลาง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารอบต.บางขันหมาก

นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
โทร.081-9124062

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย