ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยนางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

คอมเมนท์