โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม -30 พฤษภาคม 2566 จำนวน 12 หมู่บ้านในตำบลบางขันหมาก วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ระบาดในชุมชน

คอมเมนท์