โครงการผู้ว่าราชการจังหวัด พาแต่งไทยหิ้วปิ่นโต ทำบุญ เกื้อกูล พระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน โครงการผู้ว่าฯ พาแต่งไทยหิ้วปิ่นโต ทำบุญ เกื้อกูล พระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดอัมพวัน(ธ) ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  โดยมีหน่วยงานราชการ พ่อค้าประชาชน และพุทธศาสนิกชน หิ้วปิ่นโต ร่วมทำบุญพร้อมกันที่วัด นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการฯ จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานข้าราชการ ประชาชน ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา 

คอมเมนท์