โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์่ฯ 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ของทุกปี นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่สตรีผู้ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว หน่วยงานส่วนราชการ โรงเรียน อนามัย ในสังกัดกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต อสม ร่วมกันวางพานพุ่มสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ จากนั้นร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

คอมเมนท์