โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลบางขันหมาก

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางณัฐกานต์   เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นประธานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2561 โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญ์ชาวบ้านตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2561

คอมเมนท์