วันไลออนส์สากลบริการ

เนื่องในวันไลออนส์สากล  สโมสรไลออนส์จังหวัดลพบุรี  ได้จัดทำโครงการวันไลออนส์สากล บริการ  จัดโดย สโมสรไลออนส์  5  สโมสร ในจังหวัดลพบุรี  ได้มาบริการ  ตรวจสุขภาพ  ตัดผม  มอบชุดนักเรียน  ข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ทอง และผู้สูงอายุในตำบลบางขันหมาก วันที่ 9 ตุลาคม 2557  ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี   ขอขอบพระคุณสโมสรไลออนส์ 5 สโมสร  มา ณ โอกาสนี้ด้วย

คอมเมนท์