โครงการถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากนำโดยนางณัฐกานต์  เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก รองนายก คณะผู้บริหาร ปลัดอบต.บางขันหมาก  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน  พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานอบต.บางขันหมาก  ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวา มหาราช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น   ภายใต้โครงการถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557โดยได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวางพานพุ่มจุดเทียนชัยและกล่าวราชสดุดี, กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนดีเด่น, กิจกรรมมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น, กิจกรรมการจัดแสดงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  กิจกรรมการแสดงของนักเรียน    ในเขตตำบลบางขันหมาก  และกิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557

คอมเมนท์