งานเวทีสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนลพบุรี อยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า สู่ชุมชน จัดการตนเองอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้รับเกียรติบัตรจาก นายธนาคม  จงจิระ  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากได้ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางขันหมากเป็นชุมชนดีเด่นของจังหวัดลพบุรี  ในงานเวทีสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนลพบุรี อยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า สู่ชุมชน จัดการตนเองอย่างยั่งยืน  ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557  ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

คอมเมนท์