ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากร่วมเดินขบวนแห่ประวัติศาสตร์ (กลุ่ม 3 ชาติพันธ์/ ไทยรามัญ) ในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558

คอมเมนท์