โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำลบางขันหมาก จัดกิจกรรมโครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย ประจำปี 2561 เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้รู้ถึงวิธีการสร้างสังคมกับประชาชนในชุมชน

คอมเมนท์