โครงการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรมโครงการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม  2558  โดยมีนายกฯอบต.บางขันหมากเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีรองนายกอบต.ฯ เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลบางขันหมากเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


 

คอมเมนท์