กิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง

 

เมื่อวันที่  15  มกราคม  2559  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  นำโดยนายก เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วม “กิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย  ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์หมาราช  ณ. บริเวณสวนราชานุสรณ์

 

 

คอมเมนท์