กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำเจ้าหน้าที่ทำการปรับปรุงทัศนียภาพในโครงการ Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยกวาด ตัด ศัตรูพืช วัชพืช กิ่งไม้ ขยะ ในพื้นที่ตำบลบางขันหมาก

คอมเมนท์