พิธีมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลพบุรี ณ บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 5 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

คอมเมนท์