เวทีประชาคม 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดเวทีประชาคม 2559 ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางขันหมากได้รับทราบและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

คอมเมนท์