ลอยผ้าป่าทางเรือ ปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมงานประเพณีผ้าป่าลอยเรือ ประจำปี 2562 ณ วัดอัมพวัน

คอมเมนท์