โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดทางมะพร้าว

เมื่อในวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากได้จัด “โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดทางมะพร้าว” ขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุ และ ผู้ว่างงานในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ได้มีความรู้ความสามารถ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ยังนำไปประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดยมีนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

 

  

  

  

คอมเมนท์