กิจกรรมวันแม่ปี 59

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ข้าราชการ และ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีนายพันธ์ มิขันหมาก กำนันตำบลบางขันหมาก ได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร…
ในงานได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น มีการแสดงของนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก และได้แจก ใบเกียรติบัตร ให้แก่ แม่ดีเด่น และ สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ ของตำบลบางขันหมากโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ข้าราชการ ประชาชน ในตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ข้าราชการ และ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีนายพันธ์ มิขันหมาก กำนันตำบลบางขันหมาก ได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร…
ในงานได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น มีการแสดงของนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก และได้แจก ใบเกียรติบัตร ให้แก่ แม่ดีเด่น และ สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ ของตำบลบางขันหมากโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ข้าราชการ ประชาชน ในตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

คอมเมนท์