กิจกรรมวันแม่ปี 59

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ข้าราชการ และ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีนายพันธ์ มิขันหมาก กำนันตำบลบางขันหมาก ได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร…
ในงานได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น มีการแสดงของนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก และได้แจก ใบเกียรติบัตร ให้แก่ แม่ดีเด่น และ สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ ของตำบลบางขันหมากโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ข้าราชการ ประชาชน ในตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

คอมเมนท์