ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดกลาง ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี ในโครงการ “รักน้ำ-รักป่า-รักษาแผ่นดิน” เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี” และ โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ” โดยมีคณะสงฆ์ จังหวัดลพบุรี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 

  

  

  

  

  

คอมเมนท์