ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง 2559

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง ประธานสภา สมาชิกอบต. เจ้าหน้าที่ และ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมกิจกรรม  “ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง” ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี  ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทย-รามัญ ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน และยังร่วมขบวนแห่หางหงษ์ธงตะขาบ เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนสืบต่อไป

 

  

  

  

  

  

คอมเมนท์