การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำ “การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี” (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยมีผู้นำชุมชน และ ประชาชน เข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

 

  

  

  

 

 

คอมเมนท์