กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ทำการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก เพื่อประชาชนในเขตตำบลบางขันหมากจะได้ใช้ น้ำ ได้สะดวกสะบายขึ้น

 

 . 

 . 

 . 

 

คอมเมนท์