ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอ นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้ง กำนันและผู้ใหญ่บ้านของตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย

 

 

 

คอมเมนท์