กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘:๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ทั้งนี้ยังมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมทำกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการ ยืนเคารพธงชาติ การถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงความจงรักภักดี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ที่หน้าบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมกันนี้ยังมีการจัดกิจกรรม “ทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ” โดยการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์

 

 . 

 . 

 . 

 

คอมเมนท์