จุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมกิจกรรม “จุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล” เพื่อเป็นการน้อมรำลึก 17 ปี แห่งการเสด็จเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมกิจกรรม “จุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล” เพื่อเป็นการน้อมรำลึก 17 ปี แห่งการเสด็จเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

  

  

  

  

  

 

คอมเมนท์