จุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมกิจกรรม “จุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล” เพื่อเป็นการน้อมรำลึก 17 ปี แห่งการเสด็จเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

  

  

  

  

  

 

คอมเมนท์