กิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยได้ทำความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำหน้าวัดอัมพวัน และ บริเวณโดยรอบ ๆ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

  

  

 

คอมเมนท์