โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ ในตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล แกนนำในการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยก และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

คอมเมนท์