กิจกรรมวันเด็ก 2560

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลบางขันหมาก

 

  

  

  

 

คอมเมนท์