ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดประชุมประจำเดือนของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เพื่อชี้แจงและรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในรอบเดือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

 

  

  

 

คอมเมนท์