โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7 -10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดกิจกรรมอบรมให้กับผู้บริหาร บุคลากรและผู้นำชุมชุน “โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำชุมชนตำบลบางขันหมาก ในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการบริหารจัดการที่ดี การลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2560” ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

คอมเมนท์