งานรำลึกบรรพชนมอญครั้งที่ ๗๐

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมงาน “งานรำลึกบรรพชนมอญครั้งที่ ๗๐ ” โดยปีนี้จัดขึ้น ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก จ.ลพบุรี

 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

 

คอมเมนท์