รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยม และรับทราบปัญหาผักตบชวา คลองระบายชัยนาท-ป่าสัก 3

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยโยธาธิการจังหวัด และคณะได้มาตรวจเยี่ยม และรับทราบปัญหาผักตบชวา คลองระบายชัยนาท-ป่าสัก 3 โดยมี นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และนายพรชัย ร่วมสมัคร ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ให้การต้อนรับ

 

 

คอมเมนท์