ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้บรรยายเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 6

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 60 นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้บรรยายเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลบางขันหมาก ที่เข้าร่วม เพื่อเป็นการเชิญชวนร่วมกันคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

  

คอมเมนท์