รับมอบ “เก้าอี้สุขาพาสุข” จากทางจังหวัดลพบุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้ารับมอบ “เก้าอี้สุขาพาสุข” จากทางจังหวัดลพบุรี โดยโครงการนี้ได้รับบริจาคเก้าอี้สุขา จาก บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด คุณสมาน-คุณเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ นำมาบริจาคแก่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหสัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบ จำนวน 500 ตัว และส่งมอบให้กับ อบต.ต่าง ๆๆ เพื่อนำไปมอบให้แก่ ผู้ป่วย,ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

 

 . 

 . 

 

คอมเมนท์