รับมอบ “เก้าอี้สุขาพาสุข” จากทางจังหวัดลพบุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้ารับมอบ “เก้าอี้สุขาพาสุข” จากทางจังหวัดลพบุรี โดยโครงการนี้ได้รับบริจาคเก้าอี้สุขา จาก บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด คุณสมาน-คุณเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ นำมาบริจาคแก่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหสัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบ จำนวน 500 ตัว และส่งมอบให้กับ อบต.ต่าง ๆๆ เพื่อนำไปมอบให้แก่ ผู้ป่วย,ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้ารับมอบ “เก้าอี้สุขาพาสุข” จากทางจังหวัดลพบุรี โดยโครงการนี้ได้รับบริจาคเก้าอี้สุขา จาก บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด คุณสมาน-คุณเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ นำมาบริจาคแก่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหสัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบ จำนวน 500 ตัว และส่งมอบให้กับ อบต.ต่าง ๆๆ เพื่อนำไปมอบให้แก่ ผู้ป่วย,ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

 

 . 

 . 

 

คอมเมนท์