โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ในชุมชน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบบางขันหมาก ได้จัดทำ”โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ในชุมชนตำบลบางขันหมาก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก กล่าวเปิดงานในครั้งนี้

 

  

  

  

 

คอมเมนท์