พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อม เจ้าหน้าที่ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วม “พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีพุทธศักราช 2560 ตามมติหมาเถรสมาคม โดยคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี” ประจำเดือน เมษายน 2560 ทั้งนี้ยังมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของตำบลบางขันหมาก และประชาชนได้ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
ณ วัดสิงห์ทอง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

  

  

  

 

คอมเมนท์