กำจัดวัชพืชริมทางสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง นำโดย นายพันธ์ มิขันหมาก กำนันตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้นำชุมชน ของตำบลบางขันหมาก ได้กำจัดวัชพืชริมทางสาธารณะ เนื่องจาก มีวัชพืชขึ้นสูงทำให้การสัญจรไปมาบนถนนของประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินนั้นไม่สะดวก และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ ประชาชน จึงได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง และตัดหญ้าริมข้างทาง

 

 

 

 

 

คอมเมนท์