พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารสาวนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและจิตอาสา ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

คอมเมนท์