ออกบูธประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย ในโอกาสวันประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย ในโอกาสวันประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562 ณ สโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

คอมเมนท์