โครงการร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ”ถนนสวย”

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมกิจกรรมโครงการร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ”ถนนสวย” โดยร่วมกันปลูกต้น “ต้นทองอุไร” ตลอดข้างทาง ริมแม่น้ำลพบุรี ในเขตหมู่ที่ 5 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คอมเมนท์