โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมเข้ากิจกรรม “โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

 

  

  

  

  

คอมเมนท์