กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ทำความสะอาด ภายในบริเวณวัดทองแท่งนิสยาราม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่ทำให้แก่ชุมชน ของตำบลบางขันหมาก โดยทางอบต.ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับหน่วยงาน สถานที่ต่าง ๆ ในตำบลบางขันหมากขึ้นเป็นประจำทุก ๆ เดือน

คอมเมนท์