Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ พนักงานลูกจ้าง ร่วมด้วย ฝ่ายปกครอง คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางขันหมาก และ คณะอาจารย์ โรงเรียนวัดอัมพวัน ร่วมกันทำความสะอาด โดยรอบ บริเวณโรงเรียนวัดอัมพวัน เป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้แก่แหล่งชุมชน ของตำบลบางขันหมาก โดยทางอบต.ได้จัดกิจกรรมสาธรณะประโยชน์ให้กับหน่วยงาน สถานที่ ต่าง ๆ ในตำบลบางขันหมากขึ้นเป็นประจำทุก ๆ เดือน โดย ในเดือนนี้ ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน

 

  

  

  

คอมเมนท์