ลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ครั้งที่ 18

นางณัฐกานต์   เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งพนักงาน ได้ร่วมกิจกรรม ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ครั้งที่ 18 ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คอมเมนท์