ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

  

  

  

 

คอมเมนท์