ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นางณัฐกาณต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  พร้อมทั้ง พนักงานอบต. เข้าร่วมสืบสานประเพณีของชาวมอญบ้านบางขันหมาก ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง  ในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10  ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

คอมเมนท์