โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัด “โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต (หลักสูตรขนมจีบหมูและข้าวเกรียบปากหม้อ) ประจำปีงบประมาณ 2563” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพุรี โดยมีนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากเป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศ และประชาชนทั่วไป นำไปสร้างประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

คอมเมนท์