กิจกรรม “ แปลงขยะ ปันสุข “ ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ร่วมด้วยประชาชนในเขตตำบลบางขันหมาก  ร่วมมือร่วมใจคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยกลุ่มได้นำเงินจากการขายขยะรีไซเคิล  มาจัดกิจกรรมเลี้ยงผัดไทย น้ำดื่ม น้ำเฉาก๊วย  ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในวันแจกเบี้ยยังชีพ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ร่วมด้วยประชาชนในเขตตำบลบางขันหมาก  ร่วมมือร่วมใจคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยกลุ่มได้นำเงินจากการขายขยะรีไซเคิล  มาจัดกิจกรรมเลี้ยงผัดไทย น้ำดื่ม น้ำเฉาก๊วย  ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในวันแจกเบี้ยยังชีพ

คอมเมนท์