โครงการฝึกอบรมคุณธรรม ฯ ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก รวมทั้ง คณะครู-อาจารย์ ของโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติดและลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560” ณ ค่ายรัสมีแคมป์&รีสอร์ท อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

   

  

  

  

  

  

คอมเมนท์